آرشیو نویسنده

خرید اینترنتی از سایت های خارجی

آیا تا به حال اقدام به خرید اینترنتی از سایت های خارجی کرده اید؟ آیا اسم CashU را شنیده اید؟ می خواهید هم اکنون یک خرید اینترنتی خارجی انجام دهید؟

راز غرق نشدن در دریا چیست؟

آیا چیزی از جریان های شکافنده دریا شنیده اید؟ آیا می دانید علت غرق شدن شناگرهای ماهر در دریا چیست؟ راز شنا کردن در دریا چیست؟

تشخیص عکس جعلی و واقعی

جستجوی تصاویر مشابه ، برای تشخیص عکس جعلی و واقعی در اینترنت باز هم گوگل به کمک شما می آید.

چند نفر هم اسم ما در ایران است ؟

آیا دوست دارید بدانید چند نفر در ایران با شما همنام هستند؟ آیا معنا و ریشه اسم خود را می دانید؟ برای انتخاب یک اسم جدید نیز به این موارد نیاز داریم.

تشخیص نوع فونت تصاویر

بسیاری مواقع فونتی را در وب سایت با تصویری دیده ایم که نام آن را نمی‌دانستیم اما به داشتن آن فونت نیاز داشتیم . به شما نحوه پیدا کردن آن را یاد خواهیم داد.

هرکس در مورد شما چیزی نوشت متوجه شوید

می توانید به گوگل بگویید که اگر مطلبی در کل اینترنت در مورد شما منتشر شد ، شما را با خبر کند و هرکس در مورد شما چیزی نوشت متوجه شوید